FAQs Complain Problems

समाचार

Gazette

Post date Documents
वालविकास सहजकर्ता छनोट सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:08 PDF icon विपद जोखिम न्यूनिकरण स्थानीय कार्यमञ्च सञ्चालन मार्गदर्शन २०७७.pdf
राजश्व संकलन कार्यन्वयन २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:05 PDF icon राजश्व संकलन कार्यन्वयन २०७७.pdf
राजपत्र संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन - २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:04 PDF icon राजपत्र संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन - २०७७.pdf
बालक्लब कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:03 PDF icon बालक्लब कार्यविधि २०७७.pdf
बाढी पूर्व तयारीको लागि आवास कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 13:00 PDF icon बाढी पूर्व तयारीको लागि आवास कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
पशु स्वास्थ्य कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:58 PDF icon पशु स्वास्थ्य कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७.pdf
नगरस्तरीय मानव बेचविखन तथा अोसारपसार नियन्त्रण समिति कार्यविधी २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:55 PDF icon नगरस्तरीय मानव बेचविखन तथा अोसारपसार नियन्त्रण समिति कार्यविधी २०७७.pdf
टोल विकास संस्था कार्यविधि 2077 राजपत्र Friday, April 2, 2021 - 12:25 PDF icon टोल विकास संस्था कार्यविधि 2077 राजपत्र.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:24 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७७.pdf
आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र २०७७ Friday, April 2, 2021 - 12:22 PDF icon आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र.pdf

Pages