FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सुचना सुचना सुचना

बेरोजगार सुचिकृत फाराम भर्ने आवेदकहरुलाई

गोदावरी नगरपालिकाको विधुतिय गुनासो कक्ष

गुनासोका लागि तलरहेको लिङ्क किल्क गर्नहुन अनुरोध छ। गुनासो
नगरपालिका समक्ष गुनासो पेश गर्नका लागि २ प्रकृया छन् । दुईमध्ये कुनै एक प्रकृया प्रयोग गरी गुनासो पेश गर्न सकिने छ ।

Pages