FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित निर्णय
विवरण Supporting Documents

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०८-२० गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-08-20.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०७-२४ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-07-24.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०६-१७ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-06-17.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०६-१७ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-06-17.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०५-०६ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-05-26.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०३-११ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-03-11.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०३-०९ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-03-09.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०३-०४ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-03-04.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०२-२९ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-02-29.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०२-२२ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2076-02-22.pdf

Pages