FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित निर्णय
विवरण Supporting Documents

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०६-२८ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-06-28.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०६-०४ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-06-04.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०५-२६ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-05-26.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५-०५-१७ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-05-17.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०४/३० गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-4-30.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०४/२८ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-04-28.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०३/११ गतेको निर्णयहरु

PDF icon २०७४-०३-११.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०३/०८ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-03-08.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०३/०१ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-03-01.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७५/०२/१४ गतेको निर्णयहरु

PDF icon 2075-02-14.pdf

Pages